Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

One2cu kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van One2cu, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan One2cu verstrekt. One2cu kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • – Uw voor- en achternaam
  • – Uw adresgegevens
  • – Uw telefoonnummer
  • – Uw e-mailadres
  • – Uw IP-adres

WAAROM One2cu GEGEVENS NODIG HEEFT

One2cu verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen wanneer u contact opneemt via de website.

HOE LANG One2cu GEGEVENS BEWAART

One2cu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

One2cu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van One2cu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. One2cu gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

One2cu maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van One2cu bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan One2cu te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. One2cu heeft hier geen invloed op.

One2cu heeft Google geen toestemming gegeven om via One2cu verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@5uraj.nl.

One2cu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

One2cu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van One2cu maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door One2cu verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met One2cu op via info@5uraj.nl.